Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies, którą właśnie czytasz, opisuje postępowanie z danymi osobowymi oraz wykorzystywanie plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://malg0czi.pl

§ 1

Definicje

Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:

 1. Administrator – Małgorzata Rzeźnicka, adres email: malgos.rze@gmail.com
 2. Strona internetowa – strona dostępna pod adresem http://malg0czi.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony.

§ 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępne na niej formularze. 
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • Automattic Inc.60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 United States of America – w  celu zebrania statystyk ze Strony 

§ 3

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Disqus – w celu zarządzania komentarzami 

§ 5

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§6 

Dzieci 

1. Bez uprzedniego uzyskania potwierdzonej zgody opiekuna prawnego, strona malg0czi.pl nie gromadzi, nie opracowuje i nie wykorzystuje w niniejszym serwisie żadnych informacji o osobach, o których wiadomo, że nie ukończyły jeszcze 13-go roku życia.

2. Na zapytanie wystosowane do malg0czi.pl opiekunowie prawni mogą uzyskać wgląd w informacje podane przez ich dziecko, a także żądać usunięcia takich informacji.

 

§7 

Zmiany polityki prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany obowiązującej „Polityki Prywatności”, co może wynikać ze zmian obowiązującego prawa, bądź potrzeby dostosowania tej polityki do zmian, rozszerzenia naszej oferty. Wszelkie zmiany będą podawane z odpowiednim komunikatem, podaniem daty zmiany, oraz odpowiednim wyróżnieniem (pogrubieniem) zmienionych zapisów przez czas 14 dni.
 2. W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji na temat zasad stosowanej przez nas polityki prywatności, prosimy o kontakt mailowy pod adresem malgos.rze@gmail.com
 3. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 21.11.2017

 

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.